Čas zastaviť nedokážem, ale spomienky Vám uchovám navždy. Alpega (c) 2014 Alpega-Peter Gallo      Mobil: 0905 260767     Email: alpega@alpega.sk Úvod    Video    Fotografia    Grafika    Cenník    Kontakt    Výrobe a spracovaniu videozáznamov sa venujem už od roku 1998. Dlhoročné skúsenosti v spojení s profesionálnou technikou a softvérom zaručujú vysokú kvalitu záznamu a kreativitu strihu.    Výsledné video v HD rozlíšení môže byť uložené na BluRay, alebo USB médium, alebo v SD rozlíšení na DVD médium. BluRay a DVD média sú vybavené navigačným menu a náhľadom scén. Svadobné video Prezentačné video Stužková Úprava videa