Cenník

Svadobné video

-záznam a strih videa v FullHD kvalite /v cene je zahrnutá doprava do 20km, grafické spracovanie potlače,

2ks DVD a 16GB USB s videom vo formáte mp4 a FullHD kvalite, ktoré je možné pozerať na LCD a Plazmách/………….400,-€

-fotografovanie a spracovanie štylizovaných fotografii /v cene 20ks fotografii na kvalitnom fotopapieri/………………290,-€

-fotografovanie kompletnej svadby /v cene 30ks upravených fotografii, ostatné fotografie sú dodané na médiu/……390,-€

-fotografovanie kompletnej svadby + fotokniha /v cene je 34 stránková fotokniha na kvalitnom fotopapieri/……….…490,-€

Svadobná fotografia

-BALÍK klip - balík zahŕňa: fotografovanie svadobného dňa + svadobný klip. V cene je 20 kusov

upravených fotografii na papieri + svadobný klip vo FullHD kvalite s najzaujímavejšími momentmi vášho

dňa v dĺžke 20-40 min na USB a DVD…………………………………………………………………………………………….…………………450,-€

-Balík klasik - balík zahŕňa: fotografovanie a videozáznam svadobného dňa po polnočný tanec.

V cene je 20 kusov upravených fotografii na fotopapieri + svadobné video + svadobný klip vo FullHD kvalite.

Video a všetky fotografie zo svadby dostanete na USB a DVD-r…………………………………………………………………………550,-€

-Balík premium - balík zahŕňa: fotografovanie a videozáznam svadobného dňa po polnočný tanec.

V cene je 64 kusov upravených fotografii vo forme panoramatickej fotoknihy + svadobné video + svadobný klip

vo FullHD kvalite. Video a všetky fotografie zo svadby dostanete na USB a DVD-r………………………………………………650,-€

Svadobné balíky

-svadobné oznámenia /pri odbere nad 50ks je v cene grafické spracovanie s možnosťou výberu papiera,

motívu a textu. V prípade záujmu je možné použiť na oznámenie aj vašu fotografiu/…………………..……………………0.90,-€

-menovky na stôl /formát cca 30x70 mm/………………………………………………………………………………………………………0.50,-€

-etikety na fľaše / samolepka cca 45x70 mm /………………………………………………………………………………………………..0.60,-€

Svadobné oznámenia a etikety

- záznam videa vo FullHD kvalite /v cene je záznam a strih stužkovej slávnosti, grafické spracovanie

obalov a potlače/ !!! V CENE NIE JE ZAHRNUTÝ KLIP A MÉDIÁ !!!…………………………………………………………..………..350,-€

Pri videu je možný výber médii, na ktoré bude stužková uložená. Video je v mp4 formáte na dvoj DVD-R, alebo USB.

- cena každého dvoj DVD média vrátane obalu a potlače……………………………………………………………………………………...12,-€

- cena každého USB vrátane krabičky a gravírovania…………………………………………………………………………………..………16,-€

- výroba krátkeho klipu (zostrih)………………………………………………………………………………………………………………………50,-€

Stužková video

Stužková fotografovanie

-fotografovanie stužkovej slávnosti vrátane skupinových fotografii. V cene zapožičanie a inštalácia fotosteny

cca 2,5 x 3,5m………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………300,-€

Stužková balík

- fotografovanie a záznam videa vo FullHD kvalite /v cene je fotografovanie stužkovaj slávnosti vrátane

skupinových fotografii, záznam a strih videa, grafické spracovanie obalov a potlače, zapožičanie fotosteny/

!!! V CENE NIE JE ZAHRNUTÝ KLIP A MÉDIÁ !!!……………………………………………………………………..……………..………..490,-€

Video a fotografie sú dodávané na dvoj DVD-R, alebo USB.

- cena každého dvoj DVD média vrátane obalu a potlače……………………………………………………………………………………...12,-€

- cena každého USB vrátane krabičky a gravírovania…………………………………………………………………………………..………16,-€

- výroba krátkeho klipu (zostrih)………………………………………………………………………………………………………………………50,-€

- prezentačné video je zaznamenávané a spracovávané vo FullHD kvalite /pri prezentačnom videu je možnosť

dohody podľa dĺžky záznamu a zložitosti spracovania videa/…………………………………………………………………….…..500,-€

Pri videu je možný výber médii, na ktoré bude výsledné video uložené. Môže to byť vo formáte DVD, alebo mp4

- cena každého DVD video média, alebo DVD média FullHD vo formáte mp4 vrátane obalu a potlače…………………….15,-€

- cena každého USB média vrátane krabičky s vašim logom……………………………………………………………………….……….18,-€

- použitie druhej aktívnej kamery………………………………………………………………………………………………………..…………250,-€

- základná konverzia videa z analógového VHS, alebo MiniDV do formátu mp4 /cena za konverziu

prvej hodiny záznamu/…………………………………………………………………………………………………………………………………….8,-€

- cena za každú ďalšiu hodinu záznamu……………………………………………………………………………………………………………...4,-€

- USB médiá v drevenom prevedení v krabičke……………………………………………………………………………………………….…..15,-€

Cenník

Svadobné video

-záznam a strih videa v FullHD kvalite /v cene je

zahrnutá doprava do 20km, grafické spracovanie

potlače, 2ks DVD a 16GB USB s videom vo formáte

mp4 a FullHD kvalite, ktoré je možné pozerať na

LCD a Plazmách/………….400,-€

-fotografovanie a spracovanie štylizovaných

fotografii /v cene 20ks fotografii na kvalitnom

fotopapieri/………………290,-€

-fotografovanie kompletnej svadby /v cene 30ks

upravených fotografii, ostatné fotografie sú

dodané na médiu/……390,-€

-fotografovanie kompletnej svadby + fotokniha

/v cene je 34 stránková fotokniha na kvalitnom

fotopapieri/……….…490,-€

Svadobná fotografia

-BALÍK klip - balík zahŕňa: fotografovanie

svadobného dňa + svadobný klip. V cene je 20

kusov upravených fotografii na papieri +

svadobný klip vo FullHD kvalite s

najzaujímavejšími momentmi vášho dňa v dĺžke

20-40 min na USB a DVD…………450,-€

-Balík klasik - balík zahŕňa: fotografovanie a

videozáznam svadobného dňa po polnočný tanec.

V cene je 20 kusov upravených fotografii na

fotopapieri + svadobné video + svadobný klip vo

FullHD kvalite. Video a všetky fotografie zo

svadby dostanete na USB a DVD-r…………550,-€

-Balík premium - balík zahŕňa: fotografovanie

a videozáznam svadobného dňa po polnočný

tanec. V cene je 64 kusov upravených fotografii

vo forme panoramatickej fotoknihy + svadobné

video + svadobný klip vo FullHD kvalite. Video

a všetky fotografie zo svadby dostanete na USB

a DVD-r……………………650,-€

Svadobné balíky

-svadobné oznámenia /pri odbere nad 50ks je v

cene grafické spracovanie s možnosťou výberu

papiera, motívu a textu. V prípade záujmu je

možné použiť na oznámenie aj vašu

fotografiu/……………………0.90,-€

-menovky na stôl/formát 30x70 mm/.…0.50,-€

-etikety na fľaš/samolepka 45x70 mm/..0.60,-€

Svadobné oznámenia

a etikety

- záznam videa vo FullHD kvalite /v cene je záznam

a strih stužkovej slávnosti, grafické spracovanie

obalov a potlače/!!! V CENE NIE JE ZAHRNUTÝ KLIP

A MÉDIÁ !!!………..………..350,-€

Pri videu je možný výber médii, na ktoré bude

stužková uložená. Video je v mp4 formáte na dvoj

DVD-R, alebo USB.

-cena dvoj DVD média vrátane obalu a potlače..12,-€

-cena USB vrátane krabičky a gravírovania…..…16,-€

-výroba krátkeho klipu (zostrih)……………….……50,-€

Stužková video

-základná konverzia videa z analógového VHS, alebo

MiniDV do formátu mp4 /cena za konverziu prvej

hodiny záznamu/………………………………….……..…8,-€

-cena za každú ďalšiu hodinu záznamu…….……..4,-€

-USB médiá v drevenom prevedení v krabičke…15,-€