Čas zastaviť nedokážem, ale spomienky Vám uchovám navždy. Alpega (c) 2014 Alpega-Peter Gallo      Mobil: 0905 260767     Email: alpega@alpega.sk Úvod    Video    Fotografia    Grafika    Cenník    Kontakt
Web je v súčasnej dobe najefektívnejší spôsob propagácie produktov, tovaru, alebo služieb. Je dôležité, aby stránka obsahom, ale aj graficky korešpondovala s ponúkaným produktom a preto pristupujem ku každej stránke individuálne a v úzkej spolupráci so zákazníkom. Spolupráca je komplexná, takže v prípade záujmu zákazníkovi viem ponúknuť web-hosting (poradiť pri výbere, ktorý hosting je pre jeho požiadavky najvhodnejší vrátane jeho vytvorenia), vytvoriť požadovaný počet e-mailových kont a postarať sa o spravovanie web-stránky.