Čas zastaviť nedokážem, ale spomienky Vám uchovám navždy.
Alpega-Peter Gallo Mobil: 0905 260767 Email: alpega@alpega.sk
Úvod Video Fotografia Grafika Cenník Kontakt
Prezentačné video
Výroba prezentačného videa sa prispôsobuje požiadavkám objednávateľa. Ako obsah, spracovanie a grafika tak aj dĺžka sa konzultuje priamo so zákazníkom. Je vytvárané vždy individuálne, takže nie je možné zovšeobecniť obsah videofilmu. Či už koncerty, krsty CD, vysvätenie erbu obce, alebo iné kultúrne a športové podujatia sa tvoria s dôrazom na obsah a snahou čo najvernejšie zachytiť podstatu podujatia. Ako prístup, tak aj cenotvorba pri takomto videu je individuálna.