Alpega (c) 2014
Alpega-Peter Gallo Mobil: 0905 260767 Email: alpega@alpega.sk
Úvod Video Fotografia Grafika Cenník Kontakt
Kamerové systémy
Poskytujem bezpečnostné riešenie so špecializáciou na kamerové systémy.
V súčasnej dobe je nutné zaoberať sa otázkami bezpečnosti ako v súkromí, tak aj vo firmách. Nainštalujem kamerové systémy tak, aby perfektne splnili potreby ochrany majetku a osôb.
Hlavnou funkciou kamerového systému je:
- ochrana majetku a osôb - prevencia kriminality - identifikácia osôb - dohľad nad technologickými postupmi a dodržiavaním bezpečnosti práce