Alpega (c) 2014 Alpega-Peter Gallo      Mobil: 0905 260767     Email: alpega@alpega.sk Úvod    Video    Fotografia    Grafika    Cenník    Kontakt Poskytujem bezpečnostné riešenie so špecializáciou na kamerové systémy. V  súčasnej dobe je nutné zaoberať sa otázkami bezpečnosti ako v súkromí, tak aj vo firmách. Nainštalujem kamerové systémy tak, aby perfektne splnili potreby ochrany majetku a osôb. Hlavnou funkciou kamerového systému je: - ochrana majetku a osôb - prevencia kriminality - identifikácia osôb - dohľad nad technologickými postupmi a   dodržiavaním bezpečnosti práce