Cenník Poradenstvo a spolupráca Oznámenia, pozvánky...
Alpega webdesign
Čas zastaviť nedokážem, ale spomienky Vám uchovám navždy.
Mobil: 0905 260767 Email: alpega@alpega.sk
350,-€ 100,-€ 10,-€ 16,-€ 480,-€ 100,-€ 12-€ 18-€
- záznam a strih videa v FullHD kvalite /v cene je záznam pečatenia triednej knihy, grafické spracovanie obalov a potlače/ v cene nie je zahrnutý klip a médiá Pri FullHD videu je možný výber médii, na ktoré bude stužková uložená. Video je uložené vo formáte avi (X264), na DVD-R, alebo USB. - výroba krátkeho klipu (zostrih) - cena každého dvoj DVD média, alebo dvoj DivX HD vrátane obalu a potlače - cena každého USB vrátane krabičky - záznam videa vo FullHD kvalite + fotografovanie stužkovej slávnosti /v cene nie zahrnutý klip a médiá/ - výroba krátkeho klipu (zostrih) - cena každého dvoj DVD média, alebo dvoj DivX FullHD + 1 DVD s fotografiami vrátane obalu a potlače - cena každého 16GB USB vrátane krabičky
-prezentačné video je zaznamenávané a spracovávané vo FullHD kvalite /pri prezentačnom videu je možnosť dohody podľa dĺžky záznamu a zložitosti spracovania videa/ Pri HD videu je možný výber médii, na ktoré bude výsledné video uložené. Môže to byť vo formáte DVD, alebo DivX HD -cena každého dvoj DVD média, alebo dvoj DivX HD vrátane obalu a potlače -cena každého USB média vrátane krabičky -použitie druhej aktívnej kamery
500,-€ 8,-€ 20,-€ 150,-€
-základná konverzia videa do formátu DVD /cena za konverziu prvej hodiny záznamu/ -cena za každú ďalšiu hodinu záznamu -grafické spracovanie a výroba obalu a potlače -kópia média bez obal a potlače -kópia média vrátane obalu a potlače
8,-€ 4,-€ 3,-€ 4,-€ 8,-€
Platnosť cenníka od 1.06.2022
Svadobné video HD
Svadobná fotografia
400,-€ 290,-€ 390,-€ 390,-€ 490,-€ 0.70,-€/ks 0.40,-€/ks 0.40,-€/ks 400,-€ 600,-€ 650,-€
-záznam a strih videa v FullHD kvalite /v cene je zahrnutá doprava do 20km, grafické spracovanie potlače, 1ks DVD vo FullHD kvalite na dvoj DVD a 16GB USB, ktoré je možné pozerať na LCD a Plazmách/ -fotografovanie a spracovanie štylizovaných fotografii /v cene je zahrnutých 20ks fotografii na kvalitnom fotopapieri/ -fotografovanie kompletnej svadby /v cene je 30ks upravených fotografii,ostatné sú dodané na DVD médiu/ -nafotenie a spracovanie štylizovaných fotografii do fotoknihy /v cene 26 stránková fotokniha na kvalitnom fotopapieri/ -fotografovanie kompletnej svadby a výroba fotoknihy /v cene je 34 stránková fotokniha na kvalitnom fotopapieri/ -svadobné oznámenia /pri odbere nad 50ks je v cene grafické spracovanie s možnosťou výberu papiera,motívu a textu. V prípade záujmu je možné použiť na oznámenie aj vašu fotografiu/ -menovky na stôl /formát cca 30x70 mm/ -etikety na fľaše / samolepka cca 45x70 mm / v prípade, že si vyberiete záznam videa a fotenie je cena balíku výhodnejšia.V cene balíkov sú nosiče USB a DVD (s FullHD videom a všetkými fotografiami) -BALÍK klip /Balík zahŕňa: Svadobný klip vo FullHD + fotografovanie + 20 upravených fotografii na papier. Záznam videa a fotografovanie je po gratulácie po svadobnom obrade... v prípade záujmu o klip aj zo zábavy sa vieme dohodnúť/ -BALÍK klasik /Balík zahŕňa: FullHD video + fotografovanie + 30 upravených fotografii na papier/ -BALÍK premium /Balík zahŕňa: FullHD video + fotografovanie + 54 upravených fotografii vo forme fotoknihy/
SVADBA oznámenia
SVADBA BALÍK
STUŽKOVÁ /cena platí pri odbere min. 20 ks médii. V prípade menšieho počtu médií ma prosím ohľadom ceny kontaktujte/
STUŽKOVÁ video
STUŽKOVÁ balík video + fotografia
PREZENTAČNÉ VIDEO
SPRACOVANIE VAMI VYROBENÉHO VIDEA